NAŠE VINICE

Bez vlastní vinice bychom nemohli produkovat výjimečné víno. To je věc, kterou jsme si uvědomili už v zárodku naší cesty. Vinice musí být pro každého vinaře to nejdůležitější!

Základem pro skvělé víno je vždy kvalitní vstupní surovina. Tou je vyzrálý a perfektně zdravý hrozen. Náš přístup ve vinici je jednoduchý. Snažíme se udělat maximum pro to abychom dosáhli právě vysoké kvality hroznů. Zároveň ale ctíme přírodu a její zákony. Vinici ošetřujeme ekologicky a chceme podpořit její biodiverzitu. Věříme, že ekologický přístup k pěstování hroznů a kvalitní surovina jde ruku v ruce.

Hospodaříme na celkem 2ha vlastních vinic v katastrech obcí Popice a Chvalovice.

Popice, viniční trať Pod lesem

Viniční trať, která je součástí Národního parku Podyjí. Z půdních typů převažuji biotitické granity a granodiority, které jsou součástí posledních výběžků Českého masivu. Půda s větším množstvím skeletu. Pro nás srdcová záležitost. Hospodařili zde i naši předkové. Pěstujeme zde Sauvignon a Muller Thurgau. Tato viniční trať dává vínům potřebnou svežest a mineralitu (čti koule!). 

Chvalovice- Dívčí hora

Výhřevnější a teplejší trať, které dává skvělá bílá a červená vína. Zde převažují spraše a sprašové hlíny s příměsí vápna. Pěstujeme zde Ryzlink rýnský, Tramín červený, Chardonnay a Pinot noir. Obzvláště pro Burgunské odrůdy je tato trať velice vhodná.  DO budoucna zde budeme rozšiřovat výsadbu hlavně o červená vína jako Pinot Noir a Svatovavřinecké.